Browsed by
Category: G5 Conglomerate

Grade – 5 Gujarati Homework (Ab – initio level) Cycle – 5 (Date : 18/07/2018)

Grade – 5 Gujarati Homework (Ab – initio level) Cycle – 5 (Date : 18/07/2018)

ગૃહકાર્ય ( गृहकार्य ) :

નીચે આપેલી કવિતા “ઝાડ નીચે બેઠા બચુભાઈ” વાંચો અને કવિતામાં આવતા નવા અને મુશ્કેલ શબ્દોને  ગુજરાતીની નોટબુકમાં લખો.

(नीचे दी गई कविता “ઝાડ નીચે બેઠા બચુભાઈ”  पढ़े और कठिन और  नए  शब्दों को नोटबुक में लिखें |)

 ઝાડ નીચે બેઠા બચુભાઈ

ઝાડ નીચે બેઠા બચુભાઈ, લઈને વાડકીમાં મીઠું દહીં

ઊડતાં ઊડતાં આવ્યા કાગડાભાઈ
ઝાડ ઉપર બેઠા પૂરી ખાવા ભાઈ

બચુભાઈ ખાતા’તા લહેરથી દહીં, ત્યાં તો પૂરી નીચે પડી ગઈ
બચુભાઈ ગભરાયા બહુ ભાઈ,નાઠા એ તો વાડકો ફેંકી દઈ

કાગડાભાઈને તો મજા આવી ગઈ
ખાઈ ગયા બધું એ તો મીઠું દહીં

Grade – 5 Hindi Highlights and Homework – Cycle -5

Grade – 5 Hindi Highlights and Homework – Cycle -5

कक्षा कार्य:
– अपठित  काव्यांश (Poem Comprehension) करवाया गया |
-कविता सुनकर छात्रों द्वारा प्रश्नोत्तर किए गए |

गृहकार्य:


‘हिंदी की दुनिया’ पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 10 पर “लाला जी ने आम है खाया” कविता को पढ़कर पेज नंबर 11 पर दिए हुए अभ्यास कार्य को पूरा करें  |

नोट:
1. लिखते समय सही वर्तनी (Spellings ) का विशेष ध्यान रखें |

2. अपने लेखन कार्य की दुबारा जाँच करें | (Recheck your work )

3. गृहकार्य पूरा करके अपनी पाठ्य पुस्तक गुरुवार को कक्षा में जमा करवाएँ |

4.शरीर के अंगो के नाम हिंदी में लिखने के लिए अभिभावकों से मदद ले |

कोई भी एक हिंदी कहानी का वाचन करें |

Important Note: No Screen Day

Important Note: No Screen Day

Dear Parent,

While digital devices can provide endless educational content, unlimited screen time can be harmful. With this thought in mind, we aim to continue with our initiative of No Screen Day every Monday.

No one learns in the same way because of different learning styles and different abilities. Technology provides great opportunities for making learning more effective for everyone with different needs. It is important to acknowledge that students are interested and engaged in using technology and hence we integrate some forms of technology in the classrooms to make teaching and learning more effective. Afterall, student learning is paramount to us.

Keeping this in mind, we have amended the policy. In order to avoid any learning loss, the teachers will be allowed to use some or the other forms of technology during classroom instructions on No Screen Day as well. This will help us cater to the varied needs of the students. But, a very close check will be kept and it shall be used only where any loss of learning is foreseen.

In order to successfully implement the No Screen Day for our students we seek your support. We are sure that with your support, together we will be able to create a conducive learning environment that will have a perfect balance between health and technology and ensure that the students refrain from using the screen at home.

Thank you for the cooperation!

Regards,
Ritu Chopra
RFID Parent Pass- Important Update

RFID Parent Pass- Important Update

Dear Parents,

Based on the previous feedback from parents, we introduced RFID Parent Pass to ensure student security. The parent pass was also doubled up as a bearer card for the bus pickup.

However, we have received feedback from parents regarding the absence of student photo on the card. Hence we have decided to make additions to the RFID Parent Pass. Now, the RFID Parent Pass will be registered with the school Transport app and we will also print student photos on the flip side of the card and laminate it for easy long-term use. This will allow for an extra safety feature in addition to the name of the student which is already printed on the other side.

Parents need to send the RFID Parent pass to school along with their child as per the dates mentioned in the table below. We will return the cards on the same day when students leave for home.

During the PTM, it was observed that few RFID Parent passes were duplicated. To ensure student security random checks will be conducted at the bus stop to ensure authenticity of the RFID Parent pass, using RFID card reader. In case of duplication, conductor will confiscate the card and as a consequence, Rs. 500/- will be deducted from student imprest deposit.

In case parents need more than 2 RFID Parent Passes, they can apply through this form (chargeable at Rs. 100/card). Charges will be deducted from student imprest deposit. New cards will be handed over by 30th July.

Grade wise schedule:

Grade Date
5 18th July 2018
6 18th July 2018

Regards,

Fountainhead School

Important note for Grade 5

Important note for Grade 5

Important note

 • Dear Parents,
  Please note that a consent form about the Rubella/Measles Vaccination has been sent with the students today. You are requested to sign and send it back tomorrow.
 • Students are requested to bring board games/cards. (as instructed by their HRT)

 

Regards,

Anjali Arora.

 

 

Sports Camp 2018-19 Phase 1

Sports Camp 2018-19 Phase 1

Dear All,

 1. We are starting after school Sports camp for the PYP and SS students.
 2. This camp has been organised to provide practice to the students for the Khel Mahakumbh as well as Singa Cup Football Tournament(Details of Singa Cup will be posted soon)
 3. The camp will start from 1st August and will last till 10th October. (30 sessions)
 4. The camp will be scheduled from 3:15 pm to 4:15 pm.
 5. Amount for the camp per student is Rs. 3000. This amount will be deducted from the imprest account once the registration is done.
 6. In case there are less than 7 students in any sports, that sports will get cancelled.

Camp days:-

Date Weekday School Day
1 August 2018 Wednesday 6
3 August 2018 Friday 2
6 August 2018 Monday 3
8 August 2018 Wednesday 5
10 August 2018 Friday 1
13 August 2018 Monday 2
16 August 2018 Thursday 4
17 August 2018 Friday 5
20 August 2018 Monday 6
24 August 2018 Friday 3
27 August 2018 Monday 4
29 August 2018 Wednesday 6
30 August 2018 Thursday 1
3 September 2018 Monday 3
5 September 2018 Wednesday 5
6 September 2018 Thursday 6
10 September 2018 Monday 1
12 September 2018 Wednesday 3
14 September 2018 Friday 4
17 September 2018 Monday 5
18 September 2018 Tuesday 6
20 September 2018 Thursday 2
24 September 2018 Monday 3
26 September 2018 Wednesday 5
28 September 2018 Friday 1
1 October 2018 Monday 2
3 October 2018 Wednesday 3
5 October 2018 Friday 5
8 October 2018 Monday 6
10 October 2018 Wednesday 2
 • The PYP students will have to stay back after 1:45 pm till 3 pm and will have to do their own work in the given area, which will be supervised by an adult.
 • Details of Games:-
Sr. Coach Sports Max Limit Grade Note
1 Zulkif Supervisor
2 Anwer Football 40 4 to 12
3 Pinkle
4 Mohammed Saleh Handball 18 4 to 10
5 Mahmood Table Tennis 7 6 to 12
6 Asif Skating 15 1 to 12 Students have to wear Loose track pant or shorts
7 Saifali Taekwondo 20 3 to 12 Taekwondo uniform will be mandatory
8 Ashmi
9 Oomer Athletics 20 1 to 12

1)students will get specific event training. (For e.g., A Shot Put player will not be forced to do running event or Jumping event, unless he/she is good at it)

2)Runners & Jumpers will have to bring Spikes (Synthetic track nails)

3)Grade 1 will have specific training according to their Khel Mahakumbh events

10 Senthil
11 Asawari Yoga 20 2 to 12
12 Akshay Basketball 15 2 to 12
13 Jagdish Frisbee No Limit 4 to 10
14 Akhil Fitness Training 10 2 to 12 Weight control and Fitness, Energy balance, A balance diet and Physical training.

Transport Routes:-

 • The buses will leave at 4:35 & will only provide limited stops.
Bus No:-1
Sr No Stop name Drop Off Time
1 Nr. CNG Station, Dandi Road 04:45:00
2 Subhash Garden Circle 04:47:00
3 Tadwadi Char Rasta Main Road 04:52:00
4 Pinki Collection Store Main Road 05:02:00
5 Sarela Shopping Center 05:05:00
6 Opp,Sargam Shopping Center 05:12:00
7 Opp,VR Mall Circle 05:20:00
Fountainheadschool 04:35:00
Bus No:-2
Sr No Stop name Drop Off Time
1 Rocket Circle Main Road 04:50:00
2 Opp,Mahavir Petrol Pump 04:52:00
3 Opp,Vijay Dairy (Gujarat Gas Circle) 04:55:00
4 Uncle Shop 05:05:00
5 Someshwar Enclave Main Gate 05:15:00
6 Opp,S.D.Jain School Main Road 05:18:00
7 Safal Square, UM Road, Vesu 05:20:00
Fountainheadschool 04:35:00
Bus No:-3
Sr No Stop name Drop Off Time
1 Opp,Gulzar Avenue Main Road 04:50:00
2 Opp,Sardar English Medium School 04:53:00
3 Sheth Morabhai Hospital / Motiwala Perfume 05:00:00
4 Zapata Store Main Road 05:05:00
5 Raja Dairy 05:08:00
6 Zenith Hotel (Old Amisha Hotel) 05:12:00
7 Barfiwala College Main Road 05:15:00
8 Dholakia Garden (Nr. Katargam Police Station) 05:17:00
Fountainhead School 04:35:00
Bus No:-4
Sr No Stop name Drop Off Time
1 Gandhi Engg. College 05:02:00
2 Opp,Reliance Petrol Pump Main Road 05:06:00
3 Opp,Nutan Niwas Main Road 05:08:00
4 Opp,Amrut Kunj Complex 05:11:00
5 Opp,Shyam Mandir Main Road (VIP Road) 05:20:00
6 Ashirwad Complex Gate No:- 1 (Nr. Om Krishna Petrol Pump) 05:25:00
7 Subh Laxmi Complex Main Road 05:27:00
8 Opp. Maheshwari Bhavan 05:29:00
Fountainhead School 04:35:00
Bus No:-5
Sr No Stop name Drop Off Time
1 L.P.Savani School (Circle) Main Road 04:55:00
2 Opp,Plant Nursery, Nr, Green Avenue 04:58:00
3 Opp,Trinity Mall Main Road, 05:00:00
4 Galaxy Circle Main Road 05:03:00
5 Green City Main Road (Batha) 05:08:00
Fountainhead School 04:35:00
 • Last day to fill the form is Sunday, 23rd July.

In case of any query, please Email to mohamed.jelani@fountainheadschools.org

Click Here if you can’t access the form

Loading…