Browsed by
Category: G5 Consortium

Grade: 5 Gujarati ( Ab initio level) Homework (Cycle – 2) Date – 23 /6/ 2017

Grade: 5 Gujarati ( Ab initio level) Homework (Cycle – 2) Date – 23 /6/ 2017

Homework

નીચે આપેલી કવિતા ગાઓ અને કવિતા માં આવેલ લયબદ્ધ શબ્દો ગુજરાતી નોટબુક માં લખો. (ગૃહકાર્ય, તારીખ, વાર અને મથાળું – heading જરૂર લખવું)
नीचे दी गई कविता गाएँ और कविता में आए लयबद्ध शब्दों को गुजराती नोटबुक में लिखें | (गृहकार्य, दिनांक, वार, और शीर्षक जरुर लिखें)
कविता की link:

એકડે એક

એકડે એક પાપડ શેક
બગડે બે ચોપડી લે

ત્રગડે ત્રણ વેઢા ગણ
ચોગડે ચાર બેડો પાર

પાંચડે પાંચ કવિતા વાંચ
છગડે છ ન શીખે તે ઢ

સાતડે સાત સાંભળો વાત
આઠડે આઠ લખજો પાઠ

નવડે નવ લડશો નવ
એકડે મીંડે દશ બસ હવે બસ
Link: http://mavjibhai.com/bg%20files/ekdeek.htm

Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 2) Date – 23/6/2017

Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 2) Date – 23/6/2017

ગૃહકાર્ય (HOMEWORK):
નીચે આપેલા શબ્દો પરથી વાક્ય બનાવો અને નોટબુકમાં લખો. (नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ और गुजराती नोटबुक में लिखो |)

Homework Title – વાક્ય બનાવવા.

૧) ગૃહકાર્ય – Homework
૨) આદર – Respect
૩) નિડર – Courageous
૪) સિદ્ધાંતવાદી – Principle
૫) જ્ઞાની – Knowledgeable

Grade 5 Hindi Highlights and Home-work.

Grade 5 Hindi Highlights and Home-work.

कक्षा कार्य – १. पिछले गृहकार्य में दी गई कविता का भावार्थ बताया |

२. कविता में आए कठिन शब्दों का  श्रुतलेखन  लिया गया |

३ .पूर्व  मूल्यांकन लिया  गया |adver

गृहकार्य – अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य की विशेषता बताते हुए पाँच वाक्य लिखें  |

प्रत्येक वाक्य में विशेषण  ( Adjective )शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है |

लिखते समय सही वर्तनी (Spellings ) का विशेष ध्यान रखें |

कोई भी एक हिंदी कहानी का वाचन करके उसका  का नाम अपनी नोटबुक मे लिखे |

 नोट –  गृहकार्य पूरा करके अपनी नोट बुक गुरुवार को कक्षा में जमा करवाएँ |
Homework of 20th June, 2017

Homework of 20th June, 2017

Homework

Mixed Bag – Cycle 1

Solve the mixed bag sheet given below in the mixed bag notebook. (Kindly ignore if already completed)

Math

 1. Find LCM of the following:
  1. 75 and 60
  2. 72 and 56
 2. Check whether the number is divisible by 4, 5, 6, 9 and 10:
  1. 1234
  2. 3050
 3. Write 3 multiples of the following:
  1. 18
  2. 23
 4. Write all factors of the following:
  1. 145
  2. 178

Language

Write a short passage on ‘Your favourite toy as a child’ (75 – 100 words).

Describe the toy using sensory details, transition words, adjectives, etc and try to make the passage interesting to read.

 

Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 1) Date – 14 /6/ 2017

Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 1) Date – 14 /6/ 2017

ગૃહકાર્ય (Homework)

નીચે આપેલી વાર્તાનું વાંચન કરો અને ગુજરાતીની  નોટબુકમાં અનુલેખન(copy writing) કરો.  વાર્તાના આધારે શીર્ષક (Title) આપો.

વાર્તા 
એક કાગડો હતો. ઉનાળાના દિવસોમાં ઊડતો ઊડતો તે ઘણે દૂર નીકળી ગયો. એવામાં તેને બહુ જ તરસ લાગી. તરસથી તેનો કંઠ શોષાવા લાગ્યો. આજુબાજુ કોઈ નદી કે તળાવ ન હતા.

પાણીની શોધમાં તે આમતેમ ભટકવા માંડ્યો. ઘણી શોધ કરવા છતાં તેને ક્યાંય પાણી મળ્યું નહિ.

અચાનક તેની નજર એક કોઠી પર પડી. તેના આનંદનો પાર ન રહ્યો. ઝડપથી તે કોઠી પાસે પહોંચી ગયો. તેને થયું મહેનતનું ફળ મળ્યું ખરું!”

Note - ગુજરાતીની નોટબુકના cover page અને પહેલા પાના પર માર્કર પેન થી નામ,વર્ગ અને લેવલ(SL) લખી લાવવું. ગુરુવારે નોટબૂક SL નાં સ્થાને જ મુકવી.

Grade 5 Gujarati (Ab initio level) Homework (Cycle – 1) Date – 14 /6/ 2017

Grade 5 Gujarati (Ab initio level) Homework (Cycle – 1) Date – 14 /6/ 2017

નીચે આપેલા વાક્યોનું અનુલેખન(copy writing) ગુજરાતી નોટબૂક માં કરો.
नीचे दिए गए वाक्यों का अनुलेखन (copy writing)गुजराती नोटबुक में करें |

૧) આ મારા દાદા છે.
૨) રમા, કાપડ કાપ.
૩) બા, મગસ બનાવ.
૪) જમના ગામ જા.
૫) સસલું ગાજર ખાય છે.

Note -ગુજરાતી ની નોટબૂક ના cover page અને પહેલા પાના પર માર્કર પેન થી નામ,વર્ગ અને લેવલ(Ab initio) લખી લાવવું. ગુરુવારે નોટબુક Ab નાં સ્થાને જ મુકવી.

गुजराती नोटबुक में cover page और पहले पेज पर नाम, वर्ग और लेवल (Ab initio) लिखकर लाए | गुरुवार को नोटबुक कक्षामे Ab के स्थान  पर ही रखें |

Grade 5 Hindi Highlights and Homework

Grade 5 Hindi Highlights and Homework


“‘सत्र 2017-2018’ में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं !”

कक्षा कार्य 
विद्यार्थियों  ने खेल के द्वारा अपना परिचय दिया |
कक्षा के आवश्यक अनुबंध बनाए |
अपेक्षाओं का स्पष्टीकरण किया गया |
Learner profile and Attitude  हिंदी में खेल के जरिए समझाए गए  |
विद्यार्थियों को हिंदी नोटबुक दे दी गई हैं  |

गृहकार्य – नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर, अपनी हिंदी नोटबुक में लिखिए |
लिखते समय सही वर्तनी (Spelling ) का विशेष ध्यान रखें | कविता में आए क्रिया शब्दों को Underline करें और ध्यान से पढ़े ,कक्षा में इन शब्दों का श्रुतलेखन (Dictation) लिया जाएगा|

रिमझिम रिमझिम बारिश आई,
काली घटा फिर है छाई।
सड़कों पर बह उठा पानी,
कागज़ की है नाव चलानी |

नुन्नू-मुन्नू-चुन्नू आए,
रंग-बिरंगे छाते लाए।
कहीं छप-छप, कहीं टप-टप,
लगती कितनी अच्छी गपशप।

रिमझिम बारिश की फौहारें
मन को भातीं खूब बौछारें,
बारिश की यह मस्ती है,
हो चाहे कल छुट्टी है।

– अमृता गोस्वामी, जयपुर

1st Parent Teacher Meeting (PTM) 2017-18 for EY and PY on Saturday, 17 June 2017.

1st Parent Teacher Meeting (PTM) 2017-18 for EY and PY on Saturday, 17 June 2017.

Dear Parents,

1st Parent Teachers Meeting (PTM) for Early Years  (Nu, JK , SK) & Primary Years (G 1-6) is scheduled on Saturday, 17 June 2017. Please go through the details given below.

 

Grades Timings
Slot 1:  G 2, 3 & 6 7:30 am to 9:30 am
Slot 2: Early Year (Nu, Jr. Kg, Sr. Kg), G 1, 4  & 5 10:00 am to 12:00 noon

 

Please note that it is mandatory for all parents  to come to school by the school bus. Kindly refer to the bus schedule attached.  

Only the parents using school bus transport (as we have a parking constraint) will be allowed to attend the PTM. Please note that parents will not be allowed to board the buses after the railway crossing near the school and therefore will not be allowed to enter the school premises for the PTM. However, parents who wish to come on two-wheelers or cycles will be allowed as parking will not be a constraint.

 • Buses will reach school at 7:15 am and leave at 10:00 am SHARP for the first batch and for the 2nd PTM slot, buses will reach school by 9:45 am and leave at 12:30 pm  SHARP after the PTM ends.
 • Please note that the pantry coupons will be sold in school during PTM. A set of coupons costing Rs. 200 will be available, parent can buy as many sets as they wish to, through cash. Pantry coupons can also be purchased through PAYTM. http://www.fountainheadschools.org/paymentPages/index.php
 • Refer to the bus schedule (given below) for your respective stop and timing. Please do not park your vehicles right at, or near the bus stops as this creates safety and traffic constraints for the general public.
 • While we expect the buses to have sufficient capacity to carry the parents, based on the average attendance at PTMs, it might be possible that some buses may be slightly more crowded than ideal. Please cooperate with us on the same and follow all bus safety rules as directed by the staff.

Please do not call the Front Desk requesting for entry to the school by giving reasons such as missing the bus, emergency situation etc. We request you to treat all the school staff (didis, bus drivers, conductors and attendants) including the school gate security staff with courtesy at all times. Please note that inappropriate tone, language or behavior will not be tolerated.

For those people who need to travel in an emergency, such as doctors, we will have a vehicle on standby to drop you so that you can get back immediately. We hope you will understand our constraints and extend your cooperation.

The parents coming through their own transportation (only in case of emergency or medical ground) can mail their requests latest by 15th June, 2017 to surat@fountainheadschools.org . Request will be approved based on the merit of the case. An email will be sent by us stating whether the request has been accepted or not.

Please note that pantry will be open for parents and only a few selected items will be available (today’s special, veg sandwich, amul cool, lemonade, tea/coffee and buttermilk). Parents can buy these items by  cash /coupons. Also, please carry a bottle of water with you for the PTM.

Regards,

Falguni Jariwala

Asst GM- Administration