PTC SLOTS ( 16/09/2014)

PTC SLOTS ( 16/09/2014)

 

    Slot Timing 00:25:00
Slot no. Start End
1 07:40 08:05  Manan Agrawal
2 08:05 08:30  Feronia Panjwani
3 08:30 08:55 Disha Bachchwat
4 09:15 09:40  Dhruvi Patel
5 09:40 10:05  Manya Kelawala
6 10:05 10:30  Veer Sanghvi
7 10:30 10:55  Stasha John
8 10:55 11:20  Aarna Agrawal
9 11:20 11:45 Arsh Bhatia
10 12:05 12:30  Karan Agarwal
11 12:30 12:55  Siya Ramsisaria
12 12:55 13:20  Preet Vashi
13 13:20 13:45  Dhruveel mehta
14 13:45 14:10 Shiv Dhola 
15 14:10 14:35  Harshil Metawala
16 14:35 15:00  Tanishka Mandhana
17 15:00 15:25 Jiah Bhojani
18 15:30 15:55 Varad Patel 
19 15:55 16:20  Diya Patel
20 16:20 16:45  Ishan Shaikh
 
Comments are closed.