Grade 3 Gujarati (Ab initio level) Highlights and Homework (Cycle – 27)

Grade 3 Gujarati (Ab initio level) Highlights and Homework (Cycle – 27)

Highlights

વિદ્યાર્થીઓએ સમૂહમાં કોઈ પણ એક વાર્તા પર નાટક બનાવીને પ્રસ્તુત કર્યું.

(विद्यार्थियो ने समूह में कोई एक छोटी कहानी पर नाटक बनाया और प्रस्तुत किया | )

Homework

નીચે આપેલી link પરથી વાર્તા – “ચતુર સસલું” જુઓ. શિક્ષિકા વર્ગમાં વાર્તાનું Reflection લેશે.
(दी गई link से कहानी – “ચતુર સસલું ” देखें । शिक्षिका कक्षा में कहानी का Reflection लेंगी । )


link

https://www.youtube.com/watch?v=yoqqCfaiPtY

Comments are closed.