Winners of grade 5 and 6 Inter house music and drama competition 2017-18

Winners of grade 5 and 6 Inter house music and drama competition 2017-18

Hello parent,

We are glad to announce the winners of grade 5 and 6 inter-house music and drama competition 2017-18.

Inter-house music competition’s winners:

Liberty 1st Position (Arya Talera, Uddhav Kokra, Vivaan Khanna, Krish Babriya, Aadhar Aggarwal)
Dignity 2nd Position (Navya Sahni, Arrika Samnani, Aadi Lineswala, Pushyark Kapadia, Udyan Sastri)
Integrity 3rd Position (Kavya Kumbhat, Krishnam Bahety, Mahin Bhavsar, Aarya Upadyay, Prisha Agarwal, Jihan Sakariya, Rishikesh Pikawala, Samarth Vaidya)

Videos of performances done by the students:

Grade 5 Inter-house drama competition’s winners:

Liberty 1st Position (Aanya Zaveri, Aarayamaan Patel, Meet Thumar, Parisha Thakkar, Suhan Sutariya, Dhyey Masada, Saket Kejariwal, Vansh Issrani, Shaswant Bhajanka, Pranay Malu)
Unity 2nd Position (Akshita Goyal, Anushka Patel, Daksh Dhingara, Harsh Dalal, Kanishk Narsaria, Nischal Jogani, Nishka Sanklecha, Sunay Kabra, Advait Goyal, Shiven Taneja)
Integrity 3rd Position (Evva Gondalia, Kavya Shah, Krisshik Pachchigar, Murtuza Karachiwala, Preksha Karwa, Shiv Bergi, Aahana Rai, Malay Anghan, Stuti Rajyaguru, Tanay Mandhana, Shubham Iyer)

Grade 6 Inter-house drama competition’s winners:

Liberty 1st Position (Siddhesh Bisani)
Integrity 2nd Position (Saanchi Dhariwal)
Unity 3rd Position (Pranjal Chheda)

Videos of performances done by the students:

Thank you.

Comments are closed.