Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Date – 24/1/2018 )

Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Date – 24/1/2018 )

પતંગિયા પાઠ્યપુસ્તક માં પેજ નંબર – 54 પર પર આપેલ પાઠ – 12 – “આપણે સૌ જુદા જુદા” નું વાંચન કરવું. વર્ગમાં શિક્ષિકા ગૃહકાર્યનું Reflection લેશે.

 

Comments are closed.