Grade 2 Gujarati (Standard level) Homework (Date – 14/02/2018)

Grade 2 Gujarati (Standard level) Homework (Date – 14/02/2018)

ગૃહકાર્ય (Homework):

વિદ્યાર્થીઓએ વર્ગમાં શીખેલ કવિતા “ચકીબેન ચકીબેન” અભિનય સાથે તમારા માતા – પિતા સામે ગાઓ. વાલીશ્રી એ  Daily Diaryદ્વારા  H.W Reflection મોકલવાનું રહેશે.

Comments are closed.