Grade 3 Gujarati (Standard level) Homework, Cycle – 32, Date – 11/4/2018

Grade 3 Gujarati (Standard level) Homework, Cycle – 32, Date – 11/4/2018

Cycle – 32

પતંગિયા પાઠ્યપુસ્તકમાં નીચે આપેલા પેજ નંબર નું ગૃહકાર્ય પૂર્ણ કરવું.


૧) પેજ નંબર – ૬૨ (62) પર આપેલ ‘હ’ થી હાથીન જોડકણું વાંચો અને ‘હ’ વાળા ચિત્રોના સર્કલમાં કાળો રંગ કરો.
૨) પેજ નંબર – ૬૩ (63) પર આપેલ ‘હ’ અક્ષરનું લેખન કરો.
૩) પેજ નંબર – ૬૭ (67) અને ૬૮ (68) પર આપેલ સૂચના પ્રમાણે કાર્ય કરો.

Comments are closed.