Browsed by
Day: July 6, 2018

“ગુજરાતી ભાષા દિવસ ઉજવણી આમંત્રણ” 2018 – 19

“ગુજરાતી ભાષા દિવસ ઉજવણી આમંત્રણ” 2018 – 19

પ્રણામ પ્રિય વાલીમિત્રો,

આપને જણાવતા આંનદ થાય છે કે, અમે ફાઉન્ટેન હેડ શાળામાં ૩જી ઓગસ્ટના રોજ Assembally slot (08:55-9:45) માં “ગુજરાતી ભાષા દિવસ”ની ઉજવણીનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ. આ ઉજવણી નિમિત્તે બાળકોના સૌથી વ્હાલા અને લાડીલા દાદા – દાદીને ધોરણ -૨ (Grade 2) ના ઉત્સાહિત વિધાર્થીઓ સમક્ષ “વાર્તા વાંચન” (Read aloud) માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ. આપના પૌત્ર – પૌત્રીનો ગુજરાતી “માતૃભાષા” પ્રત્યે સ્નેહ અને રૂચી વિકસાવવા હેતુ તમારા અમુલ્ય યોગદાનની અપેક્ષા રાખીએ છીએ.

વાલીશ્રી,
આપના માતા – પિતાને “ભાષા દિવસ” માં સહભાગી થવા માટે પ્રેરિત કરવા વિનંતી. આ ફોર્મ ૧૦મી જુલાઈ સુધીમાં ભરવાનું રહેશે.
ભાષા દિવસ સબંધિત કોઈ પણ મૂંઝવણ હોય તો Nucleus DD દ્વારા ગુજરાતી શિક્ષકોનો સંપર્ક કરવો.

नमस्ते अभिभावकों,

हमें यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही हैं कि हर साल की तरह इस साल भी गुजराती भाषा के प्रति बच्चों का उत्साह बढ़ाने हम 3rd August को Assembally slot(08:55-9:45) में “ગુજરાતી ભાષા દિવસ” मनाने जा रहे हैं । इस अवसर पर कक्षा 2 के बच्चों के दादा-दादी को ‘कहानी वचान’ करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं । अपने पौत्र-पौत्री की गुजराती भाषा के प्रति रूचि बढ़ाने में आपके अमूल्य सहयोग की अपेक्षा रखते हैं ।

प्रिय अभिभावकों,
आपसे निवेदन हैं कि अपने माता-पिता को “ભાષા દિવસ” में सहयोग देने के लिए प्रेरित करें । यह फॉर्म 10 जुलाई 2018 तक भरें । “ભાષા દિવસ” से संबंधित कोई भी समस्या हो तो गुजराती शिक्षकों का संपर्क करें ।

गुजराती शिक्षक :
Harsh Vaghela and Vaishali Patel

 

To participate, please fill out the form – The link is given below:

Link :

https://goo.gl/forms/PnfLZnMvdMx5frmy2

 

RFID Parent Pass- Important update

RFID Parent Pass- Important update

Dear Parents,

Based on the previous feedback from parents, we introduced RFID Parent Pass to ensure student security. The parent pass was also doubled up as a bearer card for the bus pickup.

However, we have received feedback from parents regarding the absence of student photo on the card. Hence we have decided to make additions to the RFID Parent Pass. Now, the RFID Parent Pass will be registered with the school Transport app and we will also print student photos on the flip side of the card and laminate it for easy long-term use. This will allow for an extra safety feature in addition to the name of the student which is already printed on the other side.

Parents need to send the RFID Parent pass to school alongwith their child as per the dates mentioned in the table below. We will return the cards on the same day when students leave for home.

During the PTM, it was observed that few RFID Parent passes were duplicated. To ensure student security random checks will be conducted at the bus stop to ensure authenticity of the RFID Parent pass, using RFID card reader. In case of duplication, conductor will confiscate the card and as a consequence, Rs. 500/- will be deducted from student imprest deposit.

In case you need more than 2 RFID Parent Passes, you can apply through this form (chargeable at Rs. 100 / card). Charges will be deducted from student imprest deposit. New cards will be handed over by 30th July.

Grade wise schedule:

Sr No

Grade

Date

1. Nursery & Jr. KG 10th July 2018

2.

Sr. KG

11th July 2018

 

Regards,

Fountainhead School

Homework for Ruminate – 6/07/18

Homework for Ruminate – 6/07/18

Homework

 • Students need to watch the following file. A detailed discussion will be taken up in the class on Monday i.e., on 9th July. Link:

https://drive.google.com/file/d/0BwrLlKmkLPiRZWdSdGFweEMybTRnS2NYV0otX2w3SkYxUDVN/view?usp=sharing

 • The Mixed Bag homework needs to be done in the mixed-bag notebook. Check the separate blog posted by Shrija ma’am for the same.
 • Complete all the pending tasks.
 • Dictation will be conducted on Monday.
 • The links for PTI are open now, kindly go through your mail for the same and do the needful. Those done can ignore it.
 • Monday (9/07/18) is the last day to submit the parent-teacher interaction form. Do not forget to bring it along.

Have a great weekend. 

 

Highlights for the week- 2nd july to 6th july.

Highlights for the week- 2nd july to 6th july.

Circle Time-

Following rhymes were introduced:

1)Morning has come, night is away,

Rise with the sun and welcome the day

Good morning.

Subah hui, Raat dhali,

Uth jao sab, Din ka swagat kare.

2) Good morning dear Earth,

Good morning dear Sun.

Good morning to the stones,

And flowers every one.

Good morning dear animals,

And the birds in the tree.

Good morning to you,

And good morning to me…

3) Each like a petal of one great flower,

that closes at night and unfolds with the light.

Down is the earth,

Up is the sky,

Here are my friends and here am I.

4) Softly softly very softly,

It’s drizzling all around.

Loudly Loudly, very Loudly,

It’s pouring all around.

5 ) Aav re Varsad,

Ghebariyo Parsad.

Uni Uni rotli, ne karela nu shak.

Khavu hoy to kha,

Nai to mama na gher ja…

6) Dekho Dekho baarish aayi,

Saath andhera kaisa layi.

Baadal bola dhar dhar dhar,

Mendhak bola tar tar tar.

Pani barsa cham cham cham,

Chhata lekar nikle hum.

Pair fisal gaya gir gaye hum,

Niche chhata upar hum.

Anonymous

Phonological Awareness :

 • Activities related to Listening skills were conducted.
 • Closing circle: “The sky is falling” story was done.

Read aloud:

Read aloud from Jr. KG monthly book list.

Cooking Peeling & chopping of cheese cube.

Handwork Wood scraping

Art Drawing vertical lines with oil pastels

Math:

 1. Sorting was introduced.
 2. Oral counting & subitizing was done (1-10).
 3. Learning centers were conducted.

UOI:

 • Tuning in for the new unit “Senses” was done through Pop corn activity.  
 • Students were taken for a nature walk, within the school.

Important points:

Kindly send raincoat in the bag.

Also send 1 extra pair of uniform with your child to the school.

 

Have a fantastic weekend !

Regards

Jr. KG Team.

Highlights of the week (2nd – 6th July)

Highlights of the week (2nd – 6th July)

Circle Time-

Rhymes:

1)Morning has come, night is away,

Rise with the sun and welcome the day

Good morning.

 

Subah hui, Raat dhali,

Uth jao sab, Din ka swagat kare.

 

2) Good morning dear Earth,

Good morning dear Sun.

Good morning to the stones,

And flowers every one.

Good morning dear animals,

And the birds in the tree.

Good morning to you,

And good morning to me…

 

3) Each like a petal of one great flower,

that closes at night and unfolds with the light.

Down is the earth,

Up is the sky,

Here are my friends and here am I.

 

4 ) Aav re Varsad,

Ghebariyo Parsad.

Uni Uni rotli, ne karela nu shak.

Khavu hoy to kha,

Nai to mama na gher ja…

7) Dekho Dekho baarish aayi,

Saath andhera kaisa layi.

Baadal bola dhar dhar dhar,

Mendhak bola tar tar tar.

Pani barsa cham cham cham,

Chhata lekar nikle hum.

Pair fisal gaya gir gaye hum,

Niche chhata upar hum.

 

8) The thunder rumbles dhananana…

The lightning flashes chhananana…

The rain comes pouring, pouring,pouring,

The rain comes pouring thananana….

 

The river gushes dhananana…

The peacock dances chhananana…

The rain comes pouring, pouring,pouring,

The rain comes pouring thananana….

 

The children play dhananana…

The children sing chhananana…

The rain comes pouring, pouring,pouring,

The rain comes pouring thananana….

Anonymous

 

Phonological Awareness :

 • Counting syllables activity
 • Alliteration detectives game

 

Read aloud:

Read aloud from Sr. KG monthly book list.

Cooking activity – Cheese sandwich making

Handwork- Beading

Art- Drawing horizontal lines with oil pastels

Math:

 • Revision of tens and ones concept through ganit mala.
 • Introduction of numbers 21-30 and writing the same in the notebook.

Language:

 • Introduction to grass letters and writing them in note book.
a c e i m n o
r s u v w x z

Homework:

Math: Writing numbers 21-30 one time in the notebook.

Language: Writing the following grass letters 5 times in the notebook.

a c e i m n o

Kindly follow the same format which is done in the class.

 

Have a marvellous weekend !

Regards,

Sr. KG Team

RECAP OF THE DAY – JULY 6, 2018

RECAP OF THE DAY – JULY 6, 2018

                                                    STAR OF THE DAY

                                                                 AARYA

RECAP OF THE DAY:

UOI:  Learners listened to different articles on exploration and extracted reasons for exploration.

Life Class: A session on Life Class was conducted on “bullying”.

Language: Learners read the article on Vasco Da Gama and revised the strategy of “determining importance.”

Note:

PTI form has been sent. Kindly fill up and send it back latest by Monday, 9th July. Also, students are supposed to bring a dictionary to school on Monday.

HOMEWORK:

UOI:

Watch any video of your choice from the following links and answer the questions in the UOI notebook.

https://slideplayer.com/slide/8684534/

https://www.youtube.com/watch?v=4We4m7L3hog

https://www.youtube.com/watch?v=iVjB-6sqHYI

https://www.youtube.com/watch?v=RpadzvO5JGM

https://www.theinertia.com/surf/5-modern-day-explorers-you-should-look-up-to-and-why

https://www.youtube.com/watch?v=gQC7acaTmaY

 

 • Why do people explore?
 • Write 3 to 4 challenges people face during exploration.
 • Write 3 important things that you have learned new and 3 interesting facts that you have come across while watching the video.

 

 

New learning Interesting facts
1.
2.
3.

Math: Solve the following worksheet in your Math homework notebook: Write neatly in an organized way and number the questions.

Math

Language: Read the article and answer the questions in your Language notebook neatly and clearly. You can write on alternate lines.

Language

Regards,

Bindu Sasikumar

Have a Happy Weekend

Highlights of the Day – 06/07/18

Highlights of the Day – 06/07/18

Day 6

UOI:

A group activity was conducted where students understood that imagination might differ and it is important to consider other people’s views as well.

Math:

The mathematical concept of the expanded form was revised with 5 digit numbers.

Language:

Dictation was conducted.

Homework:

Complete the given worksheets.

Note: Kindly fill and send the PTM form latest by Monday.

Happy Weekend 🙂 

Math : Math HW: HCF and LCM

Math : Math HW: HCF and LCM

Grade7 – G7 Acuity,G7 Cognizance,G7 Envisage
Homework assigned by: rutu.shah@fountainheadschools.org
Submission Date: Mon Jul 09 2018 00:00:00 GMT+0530 (IST)
Internet Required: Yes
Details: Dear Students,
Please complete exercise 4B.2 and 4C.2 from the Haese Reference book for HW.
(any 6 questions from Q1)

Also, complete the weekend HW mentioned in Google Classroom- ‘All-Grade 7 Mathematics Class of 2024’
Expected Time: 40 minutes