Browsed by
Day: October 10, 2018

“Grade – 6 : Gujarati (Ab – initio level) Homework (Cycle – 14) Date – 10/10/2018”

“Grade – 6 : Gujarati (Ab – initio level) Homework (Cycle – 14) Date – 10/10/2018”

ગૃહકાર્ય ( गृहकार्य ) :

“નીચે આપેલી વાર્તા “પાણી પહેલા પાળ બાંધો” વાંચો અને વાર્તા ને સંબંધિત પ્રશ્નો ના જવાબ લખો.
સવાલ લખવા જરૂરી છે.

नीचे दी गई कहानी “પાણી પહેલા પાળ બાંધો” पढ़ें और कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखें |
सवाल लिखने जरूरी हैं |

વાર્તા – “પાણી પહેલા પાળ બાંધો”

એક જંગલમાં ડુક્કર (Pig) રહે. એક વાર તેને સરસ ભોજન મળ્યું. ભોજન કરી લીધું પછી નવરું પડયું એટલે ઝાડના થડ પર દાંત ઘસવા લાગ્યું. એટલામાં એક શિયાળ ત્યાંથી પસાર થયું. તેણે આ જોયું એટલે તેણે પૂછયું, ‘અરે ડુક્કર, તું અત્યારે દાંત કેમ ઘસે છે?’ શિયાળની વાત સાંભળી ડુક્કર કહે, ‘કોઈ આક્રમણ કરે તો બચાવ માટે દાંત અણીદાર બનાવું છું. આ સાંભળીને શિયાળને નવાઈ લાગી. તેણે કહ્યું, ‘પણ અત્યારે કોણ આક્રમણ કરવાનું છે? કોઈ શિકારી તો જંગલમાં છે નહીં.’ ડુક્કર શિયાળની વાત સાંભળી હસવા લાગ્યું. તેણે કહ્યું, ‘તારી વાત તો સાચી છે. અત્યારે તો કોઈ શિકારી નથી. પણ તે ક્યારે આવી પહોંચે તેની આપણને કંઈ ખબર છે? એ આવે ત્યારે દાંત ઘસવા થોડું બેસાય! અત્યારે નવરાશ છે. અત્યારે ઘસી રાખ્યા હોય તો તે વખતે કામ લાગે. આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા ન બેસાય. પહેલાંથી ચેતતાં રહેવું સારું.’ આમ કહી તે પાછું દાંત અણીદાર કરવા લાગ્યું. ડુક્કરને શાબાશી આપી. શિયાળ આગળ જતું રહ્યું. મિત્રો વાર્તાનો બોધ એ છે કે નવરાશના સમયમાં જ ભવિષ્યની સજ્જતા કેળવવી જોઈએ.”

પ્રશ્નો,

૧) આ વાર્તા માં ક્યાં Leaarner profile \ Attitude નો ઉપયોગ થયો છે ?

૨) આ વાર્તા નું પાત્ર (Character) = “ડુક્કર” (Pig) કઈ Habit નું પાલન કરે છે ?

૩) આ વાર્તા માંથી તમને શું નવું શીખવા મળ્યું ?

Grade – 6 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 14) Date – 10/10/2018

Grade – 6 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 14) Date – 10/10/2018

ગૃહકાર્ય:

નીચે આપેલી વાર્તા વાંચો અને “ચતુર વેપારીઓ” (Characters) વિષે 8 – 9 લાઈન નોટબુકમાં લખો.

Homework title – ચતુર વેપારીઓ

એક ગામમાં કેટલાક વેપારીઓ રહેતા હતા. એમને માલ સામાન વેંચવા જુદા જુદા સ્થળે જવું પડતું. એક વખત તેઓ માલ સામાન વેચવામાં ઘણું મોડું થઇ ગયું. એમને રાતના જંગલમાંથી પસાર થવું પડ્યું. કેટલાક લૂંટારાઓએ એમનો માલ લૂંટી લીધો. વેપારીઓ બહાદુર અને ચતુર હતા. એમણે એક યુક્તિ કરી. એમણે લૂંટારાઓને કહ્યું કે તેઓ ઘણા સારા કલાકાર છે. તેઓ એક સરસ નાટક કરીને એમનું મનોરંજન કરશે. લૂંટારાઓ નાટક જોવા બેસી ગયા. વેપારીઓએ નાટક શરુ કર્યું. સૌપ્રથમ એમણે ભરવાડનો વેશ લીધો અને ગાવા લાગ્યા: “વેપારી કલાકાર આવે છે. ભરવાડનો વેશ લાવે છે”. એમણે ભરવાડનો અભિનય કરીને લૂંટારાઓનું મનોરંજન કર્યું. પછી એમણે સુથાર, મોચી, લુહાર વિ. ના અભિનય કરીને લૂંટારાઓનું મનોરંજન કર્યું. લૂંટારાઓ મોજમાં આવી વેપારીઓ સાથે નાચવા-ગાવા લાગ્યા. પછી વેપારીઓએ ચોર-પોલીસનું નાટક શરુ કર્યું. કેટલાક વેપારીઓ ચોર-લુંટારા બન્યા અને કેટલાક પોલીસ બન્યા. આ નાટકમાં એમણે બતાવ્યું કે પોલીસ આવીને લૂંટારાઓને પકડી જાય છે. વેપારી કલાકારો ગાવા લાગ્યા: “વેપારી કલાકાર આવે છે. ચોરનો વેશ લાવે છે. જલ્દી દોડો ભાઈ જલ્દી દોડો, જઈ પોલીસને જાણ કરો”. કેટલાક વેપારીઓ શહેરમાં ગયા અને અસલી પોલીસને લૂંટારાઓ વિષે જાણ કરી. અસલી પોલીસ વેપારીઓની સાથે જયાં નાટક થતું હતું એ જગ્યાએ આવ્યા . હવે વેપારી કલાકારો ગાવા લાગ્યા: “વેપારી કલાકાર આવે છે. પોલીસનો વેશ લાવે છે”. જે વેપારીઓએ પોલીસનો વેશ લીધો હતો તેઓ આવ્યા. લૂંટારાઓ સમજ્યા કે આ તો નાટકનો જ એક ભાગ છે એટલે તેઓ કલાકારો સાથે નાચવા લાગ્યા. ત્યારે જ અસલી પોલીસ આવ્યા અને લૂંટારાઓને પકડી લીધા. હજી પણ લૂંટારાઓ એમ જ માનતા હતા કે આ તો નાટકનો જ એક ભાગ છે! પોલીસ લૂંટારાઓને જેલમાં લઇ ગયા અને વેપારીઓને એમનો માલ પાછો મળી ગયો. આમ બહાદુર અને ચતુર વેપારીઓએ એમનો માલ પાછો મેળવ્યો અને લૂંટારાઓને પણ પકડાવી દીધા. આપણે ગમે તેવી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં(જેમ કે અહીં વેપારીઓ લૂંટાઈ ગયા) પણ ગભરાવું ન જોઈએ. આપણે બહાદુરીથી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો જોઈએ અને ચતુરાઈપૂર્વક સાચા નિર્ણય લેવા જોઈએ.

Grade – 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 14) Date – 10/10/2018

Grade – 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 14) Date – 10/10/2018

ગૃહકાર્ય:

નીચે આપેલ “શાહીબાગ” વિશેનું વાંચન કરો અને તેમાથી તમને ગમતી કોઈ ત્રણ રસપ્રદ ઘટના (Interesting Facts) તમારી નોટબુકમાં લખો.

જાણો છો કેવી રીતે પડ્યુ અમદાવાદના આ વિસ્તારનું નામ? – શાહીબાગ

શાહીબાગઃ

શહેનશાહ શાહજહાંએ 1630માં દુકાળ પડ્યો ત્યારે રાહત કાર્ય માટે આ વિસ્તાર બનાવ્યો હતો. અહી 12 બુરજ (કિલ્લા) આવેલા હતા અને તેની અંદર રાજા તથા તેના અધિકારીઓ માટે મહેલો, કમાનો, બાગ બગીચા બનાવવામાં આવ્યા હતા. રસપ્રદ વાત એ છે કે શાહજહાંએ શાહીબાગ તો બનાવ્યો પરંતુ પ્રવેશ દ્વાર(દરવાજો) નીચો હોવાથી તે તેમાં હાથી પર બેસીને પ્રવેશી શક્યો નહતો. આથી તે મોં ફેરવીને ગુસ્સામાં જતો રહ્યો હતો અને પછી ક્યારેય આ વિસ્તારમાં આવ્યો ન હતો. પ્રવેશ દ્વાર (દરવાજો )ફરી બન્યો ત્યાં સુધીમાં તો સત્તા બદલાઈ ચૂકી હતી અને શાહજહાંનો પુત્ર ઔરંગઝેબ સત્તા પર આવી ગયો હતો. કપિલ રાય મહેતાએ એડિટ કરેલા પુસ્તક અમદાવાદ 1958 મુજબ શાહજહાં ફરી ક્યારેય અમદાવાદ આવ્યો ન હતો.

Reference – https://m.dailyhunt.in/news/india/gujarati/gujratkhabar+com-epaper-gujkhabr/jano+chho+kevi+rite+padya+amadavadana+juda+juda+vistarona+nam-newsid-98260472

Grade – 3 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 14) Date – 10/10/2018

Grade – 3 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 14) Date – 10/10/2018

ગૃહકાર્ય :

નીચે આપેલી Link પરથી “ઈ” માત્રાના શબ્દોનું ઉચ્ચારણ સાંભળો અને કોઈ પણ દસ શબ્દોનું લેખન નોટબુકમાં કરો.

Link

https://www.youtube.com/watch?v=vEZ24xwZ6UM&t=19s

Grammathon 2018-19

Grammathon 2018-19

Dear Students,

 

Grammathon 2018-19 will be conducted on 12th October 2018 in your respective classroom during Assembly slot. You will get a worksheet which will have 50 questions covering major aspects of grammar. Marks scored by first three best scorers of each house will be added to their respective house point. Certificates will be awarded for the same.

 

Regards,

MYP Language Team

“Grade – 5 : Gujarati (Ab – initio level) Homework (Cycle – 14) Date – 10/10/2018”

“Grade – 5 : Gujarati (Ab – initio level) Homework (Cycle – 14) Date – 10/10/2018”

ગૃહકાર્ય ( गृहकार्य ) :

ગુલાલ પાઠ્યપુસ્તક માં આપેલ પાઠ – ૧૩ : “ચતુર બચ્ચા” નું વાંચન કરો અને પ્રશ્ન -૧ ના ૧ થી ૭ સવાલ ના જવાબ ગુજરાતી નોટબુક માં લખો.
સવાલ લખવા જરૂરી છે.

गुलाल पाठ्यपुस्तक मे दीए हुए पाठ – १३ : “ચતુર બચ્ચા” का वाचन करे और प्रश्न – १ के  १ से 7 सवालों के उत्तर गुजराती नोटबुक में लिखें |
सवाल लिखने जरूरी हैं |

“Grade – 4 : Gujarati (Ab – initio level) Homework (Cycle – 14) Date – 10/10/2018”

“Grade – 4 : Gujarati (Ab – initio level) Homework (Cycle – 14) Date – 10/10/2018”

ગૃહકાર્ય ( गृहकार्य ) :

નીચે આપેલી Link પરથી વાર્તા સાંભળો અને આપેલ ખાલી જગ્યા માં વિકલ્પ માંથી સાચા જવાબ શોધીને ગુજરાતી નોટબુક માં લખો. સવાલ લખવા જરૂરી છે.

नीचे दी गई Link से कहानी सुने और दिए हुए रिक्त स्थान में विकल्प मेसे सही जवाब चुनकर गुजराती नोटबुक में लिखें | सवाल लिखने जरूरी हैं |

Link :

https://www.youtube.com/watch?v=rAXDX5frs-A


૧) ખેડુત નું નામ ______ હતું.    દિગબેર, સૂખબેર, કુબેર )

૨) બલરાજ ખુબજ _____ હતો.     હોશિયાર, બળવાન, લુચ્ચો )

૩) સૂખબેરે તેના પાડોશી પાસે થી ______ ખરીદયો.      ( કુવો, ઘર,ખેતર )

૪) આ વાર્તા નો બોધ છે “______________”      કોઈને હેરાન કરવું નહી, કોઈને થગવું નહી, કોઈને મદદ કરવી નહી )