Browsed by
Day: December 12, 2018

Grade 3 Gujarati (Standard level) Homework, cycle -19 (date – 12/12/2018)

Grade 3 Gujarati (Standard level) Homework, cycle -19 (date – 12/12/2018)

ગૃહકાર્ય:

નીચે આપેલી Link પરથી “ઈ” માત્રાના શબ્દો અને વાક્યોને સાંભળો અને તેનું વાંચન કરો. વર્ગમાં કોઈ પણ પાંચ શબ્દોનું શ્રુતલેખન લેવામાં આવશે.

Link

https://www.youtube.com/watch?v=iZyCTOCzXF0

Highlights of the day 12-12-18

Highlights of the day 12-12-18

Day 3

Language

The teacher revised and edited her narrative piece using ARMS and CUPS strategy and finally published it.

Math

Learners practiced multiplication sums (3-digit by 1-digit) using the place value kit.

UOI

Students read an article on ‘What is a System?’ Why is it important to look at an Organizations as a system?’ Later, they reflected their understanding of the same.

 

Happy Reading 🙂

 

 

 

 

Parent Teacher Meeting Update

Parent Teacher Meeting Update

Dear parent,

This is in regards to PTM 2 for grades 1, 2, 3, 4 and 5 which is scheduled on 15th Dec. Based on the feedback received by some parents, this time we’ll be having PTM in 3 languages i.e English, Hindi and Gujarati. The only purpose of having PTM is to help parents understand the content of the grade wise curriculum and the way of teaching in class so that parents can also support their child back at home. Please note the entire content of the PTM will be the same but the explanation part and the entire interaction will be in these respective languages which will happen in different classrooms. The venue for PTM will be the respective grade where further you’ll be guided to the classrooms. You’re free to choose the language you’re comfortable with and attend that PTM.  

We highly recommend you all to attend this PTM and be a part of your child’s learning journey. We also request you to spread this message on section Whatsapp groups so that all the parents are aware of these language options. As a school our sole motive for this initiative is to have maximum participation of parents along with maximum satisfaction. Looking forward to meet our purpose.

The timings of the PTM are:

Grade Date Time
Grade 1, Grade 3 and Grade 5 15th December 2018 8:00 am – 9:30 am
Grade 2 and Grade 4 15th December 2018 10:30 am – 12:00 pm

 

Regards,

Fountainhead School.

“महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा” हिंदी परीक्षा का परिणाम

“महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा” हिंदी परीक्षा का परिणाम

हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि फाउंटेनहेड स्कूल में ‘महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार संस्था’ द्वारा हिंदी परीक्षा का आयोजन किया गया था | जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करना है | इस आयोजन में हमारे स्कूल के कक्षा 3 से 6  तक के कुल 633 छात्रों  ने उत्साहपूर्वक भाग लिया | इसमें सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे और उन्हें प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया | जिसमें ११ विद्यार्थी प्रथम स्तर पर रहे और उन्हें स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया | जिनके नाम इस प्रकार है |

Student’s names कक्षा Section’s name परिणाम
१. पर्ल गदारा Contemplate प्रथम अ
२. अंशिका भार्गव Progress प्रथम अ
३. परिशा ठक्कर Enlighten प्रथम अ
काव्या मालू Consortium प्रथम अ
देवांशी जिंदल Synergy प्रथम अ
मौसम पटेल Alliance प्रथम अ
अर्जुन मल्होत्रा Courage प्रथम अ
पलक अग्रवाल Mettle प्रथम अ
आरुष सराफ Initiate प्रथम अ
१० अनुश्री शाह Initiate प्रथम अ
११. अक्षत बंसल Illuminate प्रथम अ

उनका यह अनुभव हिंदी भाषा की ओर अपनी समझ और प्रतिष्ठा का आकलन करने का सुनहरा अवसर था |

स्वर्ण पदक से पुरस्कृत हुए विद्यार्थियों का छाया चित्र …..

Grade 3 Hindi Literary Event

Grade 3 Hindi Literary Event

प्रिय अभिभावक ,

विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने हेतु हिंदी प्रतियोगिता “Show and Tell” लेकर आ रहे हैं |

Literary event Cycle 20 (18/12/2018 से 20/12/2018) में लिया जाएगा जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा टोकरी में से कोई एक वस्तु उठाई जाएगी और जो वस्तु उनके पास आएगी उसके बारे में वे 1 मिनट तक बोलेंगे | इस प्रतियोगिता में निम्नलिखित मापदंड के द्वारा विद्यार्थियों को परखा जाएगा |

मूल्यांकन विवरण (Criteria)  

१) वस्तु की पहचान (Identification)  

२) विषय वस्तु की जानकारी (Content)

३) प्रस्तुति (Presentation)  

  • Eye contact
  • Voice level
  • Confidence

४) हिंदी भाषा का इस्तेमाल (Usage of Hindi language)  

५) समय सीमा  (Time limit)


जैसे – ‘पेन्सिल’ – पेन्सिल लकड़ी से बनती है | पेन्सिल का इस्तेमाल हम लिखने और चित्र बनाने के लिए करते हैं | पेन्सिल कई तरह के डिज़ाइन में मिलती हैं | बाजार में  रंगबिरंगी पेन्सिल भी मिलती हैं जिसका इस्तेमाल चित्रों में रंग भरने के लिए होता है आदि …..

अन्य जानकारी भी बता सकते हैं ….

Hindi highlights and homework for Grade 4 – Cycle 19 (12/12/2018)

Hindi highlights and homework for Grade 4 – Cycle 19 (12/12/2018)

कक्षाकार्य :
TDT – “How we express ourselves ” UOI – ‘Media’ Integration से सम्बंधित विभिन्न वीडियो दिखाए गए और ‘विज्ञापन’ के बारे में विद्यार्थियों से चर्चा की गई |
१) विद्यार्थियों को विज्ञापन के तत्व और प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई |
२) विद्यार्थियों ने समूह में ‘Hot Potato” गतिविधि के माध्यम से विज्ञापन के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर लिखे |
३) समूह में विज्ञापन बनाना आरंभ किया |  

गृहकार्य
रचनात्मक कार्य : निम्नलिखित उत्पादन में से किसी भी एक उत्पादन के बारे में विज्ञापन बनाए और उस विज्ञापित वस्तु की जिंगल बनाकर लिखिए |

उत्पादन (Product) – बच्चों की साईकिल या पेन्सिल पर एक विज्ञापन बनाकर उसका विज्ञापन गीत (जिंगल) लिखिए |

विज्ञापन लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें –

१ – जिस वस्तु का विज्ञापन किया गया है, उसका नाम एक से अधिक बार आना चाहिए |

२- लिखावट आकर्षक होनी चाहिए |

३- आकर्षक चित्र का प्रयोग होना चाहिए |

४- विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख होना चाहिए |

५- विज्ञापन गीत (जिंगल) बनाना आवश्यक है |

नोट :
-गृहकार्य करते समय दिनांक और HW अवश्य लिखें |
-वर्तनी और मात्राओं पर ध्यान दें |  
-गृहकार्य करने के बाद गुरूवार को कक्षा में किताबें अवश्य जमा करवाएँ |
-हिंदी कहानी का वाचन अवश्य करवाएँ और ‘वाचन सारणी नोटबुक में December महीने में भरें |

“Grade 3 – Hindi highlights and homework Cycle 19 (12/12/2018)”

“Grade 3 – Hindi highlights and homework Cycle 19 (12/12/2018)”

कक्षा कार्य –

– विद्यार्थी TDT – “How we organize ourselves”, UOI – ‘Organization’ integration से सम्बंधित Field trip पर गए एवं Guest speaker के session में शामिल हुए और उनसे बातचीत की |
– कक्षा में शिक्षिका द्वारा अनुकरण वाचन करवाया गया |

गृहकार्य:

वाचन और लेखन कार्य –
रंगबिरंगी कहानियाँ पुस्तक में से ‘बादाम किसे मिला’ कहानी का वाचन करवाएँ और नीचे दिए गए प्रश्नों और उनके उत्तरों को नोटबुक में लिखवाएँ |

प्रश्न : १ रिक्त स्थान भरो |
१. दोनों उस _________ को लेने के लिए दौड़ पड़े |
२. इतने में एक _________ और _________ लड़का वहाँ आ पहुँचा |

प्रश्न: २ ‘हाँ या ना’ में जवाब दो |
१. दोनों लड़कों ने बादाम मिल बाँटकर खाए |
२. लंबे लड़के ने बादाम की गिरी मुँह में डाल ली |

प्रश्न ३ – लंबे लड़के ने बादाम खुद खाने का क्या कारण बताया ?

नोट :
-गृहकार्य करते समय दिनांक और HW अवश्य लिखें |
-वर्तनी और मात्राओं पर ध्यान दें |
-गृहकार्य करने के बाद गुरूवार को कक्षा में किताबें अवश्य जमा करवाएँ |
-हिंदी कहानी का वाचन अवश्य करवाएँ और ‘वाचन सारणी नोटबुक में ‘दिसम्बर’ महीने में भरें |
– प्रश्न अवश्य लिखवाए |

Grade 2 Hindi Highlights and Homework – Cycle-19

Grade 2 Hindi Highlights and Homework – Cycle-19

कक्षा कार्य –

१. गृहकार्य में दिए हुए शब्दों का श्रुतलेखन लिया गया |

२. नए शब्दों की पहचान करवाई गई |

बधाई – Congratulations

पुस्तकालय– Library

दुलार – Caress , Hug

नम्रता – Meekness

खुशखबरी – Good news

3 . अभ्यास पुस्तक 53 और 55 से ‘श ‘और ध ‘ वर्णों को “अं,अ और औ ” की मात्रा लगाकर संबंधित वर्णों के चित्र भी बनाएँ |

४.Learning centers लिया गया |

गृहकार्य –

वाचन पुस्तिका से चौथे समूह के शब्दों और वाक्यों का वाचन करें | (पेज नं 14 से 16)

 

Note

-सभी अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों के साथ कोई भी एक हिंदी की कहानी ज़रूर पढ़े |

– ‘घ से ध’ – वर्णों की कविताओं का पुनरावर्तन (Revision) करें |

– वाचन पुस्तक गुरुवार को कक्षा में जमा करवाएँ |

Highlights of the day:12th Dec

Highlights of the day:12th Dec

Math:

Learners practiced multiplication sums (3 X 1) using the place value kit.

Lang:

  • The 16th chapter – ‘The Land of Goodies’ of the reader ‘The Magic Faraway Tree’  was read followed by an oral discussion of the advantages and disadvantages of eating sweets beyond a limit.
  • The teacher revised and edited her narrative piece using ARMS and CUPS strategy and finally published it.

UOI:

Guest speaker session by Harsh sir was conducted today where he discussed about the 3 lines of inquiry with the students and showed  a presentation on how his NGO “Feed India” is an endeavor which works for the betterment of the people living below poverty line.