Browsed by
Day: December 26, 2018

Grade 4 Gujarati (Standard level) Homework, cycle -20 (date – 26/12/2018)

Grade 4 Gujarati (Standard level) Homework, cycle -20 (date – 26/12/2018)

પતંગિયા પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પેજ નંબર – ૪૩ (43) પર આપેલા ઉદાહરણ પ્રમાણે બાકીના મૂળાક્ષરોનું બારાક્ષરી લેખન બોલીને કરવું.

Grade 3 Gujarati (Standard level) Homework, cycle -20 (date – 26/12/2018)

Grade 3 Gujarati (Standard level) Homework, cycle -20 (date – 26/12/2018)

પતંગિયા પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પેજ નંબર – ૩૫ (35) પર આપેલ ખાનામાં સમાચારપત્રનું કોઈ એક યોગ્ય આર્ટીકલનું cutting ચોટાડવું અને તેમાંથી “ક” ને શોધીને ગોળ કરો. “ક” અક્ષરનું લેખન કરો.

Grade 2 Gujarati (Standard level) Homework, cycle -20 (date – 26/12/2018)

Grade 2 Gujarati (Standard level) Homework, cycle -20 (date – 26/12/2018)


નીચે આપેલા ત્રણ ચિત્રમાંથી કોઈ એક ચિત્ર ઉપર ૫ -૬ વાક્ય માતા – પિતા સામે બોલવા. વાલીશ્રીએ બાળકનું ગૃહકાર્યનનું Reflection Dairy દ્વારા જણાવવાનું રહેશે.

ચિત્ર – ૧

https://urbangauge.com/what-is-building-setback/cartoon-house/

ચિત્ર – ૨

https://mashable.com/article/first-elephant-hospital-india/#iueL2B9u0sqP

ચિત્ર – ૩

https://openclipart.org/detail/298410/sun-in-splendour

 

 

G-2 Hindi Homework- Cycle 20 (2nd Homework) 26-12-18

G-2 Hindi Homework- Cycle 20 (2nd Homework) 26-12-18

गृहकार्य
नीचे दिए गए उलट / पुलट शब्दों से सही शब्द बनाकर हिंदी की नोटबुक में लिखें और लिखते समय एक – एक लाइन छोड़कर लिखें |

१. लभूना –
२. वलचा –
३. तसूर –
४. लाउजा –
५. टनटख –
६. फाहतो –
७. तदाव-
८. ड़ीछ –

Note
-सभी अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों के साथ कोई भी एक हिंदी की कहानी ज़रूर पढ़ें |
-हिंदी की notebook गुरुवार को कक्षा में जमा करवाएँ |

Grade 1 Hindi Highlights and Homework Cycle 20 (2nd Homework) 26\12\2018

Grade 1 Hindi Highlights and Homework Cycle 20 (2nd Homework) 26\12\2018

कक्षाकार्य :

-वाचन पुस्तक के पेज नंबर ११ (11) और १२ (12) में दी गई कविता का गान शिक्षिका द्वारा करवाया गया |

-अभ्यास पुस्तक के पेज नंबर ३० (30) से ‘औ’ स्वर का Tracing और Matching करवाया गया |

F.A लिया गया (वर्णों और मात्राओं से शब्द बनाना )|

-गृहकार्य में दिए गए वाक्यों का श्रुतलेखन (Dictation) लिया गया |

गृहकार्य :

-अभ्यास पुस्तक के पेज नंबर ३१ (31 ) में दिए गए वर्णों को ‘औ – ोो ‘ की मात्रा लगाकर कर लिखवाएँ और नीचे दिए गए शब्दों से चित्र बनवाएँ| |

-वाचन पुस्तक के पेज नंबर १२ (12) में दी गई कविता बच्चों को याद करवाएँ |

नोट :

-सभी अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों के साथ कोई भी एक हिंदी की कहानी ज़रूर पढ़े |

-बच्चों को नोटबुक में HW, Date और अक्षरों को छोटा लिखने के लिए प्रेरित करें |

-हिंदी की पुस्तकें गुरुवार को कक्षा में जमा करवाएँ |

‘Grade 4, Valour and Resilience: Homework – 26th Dec. 2018’

‘Grade 4, Valour and Resilience: Homework – 26th Dec. 2018’

Day 6, Wednesday.

UOI: Listen to any RJ on MyFM and in your UOI notebook, answer the questions stated below. Do write the start time and end time of listening to the show.

  1. What are the messages conveyed by RJ during her/his show? What was the purpose of the messages? Do you agree with the messages?
  2. Identify any one advertisement which is repeated during her show. What was the tagline of the product/message? What was the message of the advertisement? Do you agree with the message?
  3. How many times was the Jingle and tagline of MyFM played?

Regards,

Poonam Sharma Yerunkar.

Grade -6 Hindi Highlights and Homework Cycle-20(26 /12 /18)

Grade -6 Hindi Highlights and Homework Cycle-20(26 /12 /18)

कक्षाकार्य :
– डायरी लेखन करवाया गया |
– श्रुतलेखन लिया गया |
– नोटबुक में चिपकाई गई कविताओं के भावार्थ लिखवाए गए |

गृहकार्य :
अभ्यास पुस्तक के पेज नंबर 42 पर शादी का कार्ड दिया गया है उसे पढ़कर पेज नंबर 43 पर दिए हुए अभ्यास कार्य को पूरा करें |

नोट:
1. लिखते समय सही वर्तनी (Spellings ) का विशेष ध्यान रखें |
2. अपने लेखन कार्य की दुबारा जाँच करें | (Recheck your work )
3. गृहकार्य पूरा करके अपनी अभ्यास पुस्तक गुरुवार को कक्षा में जमा करवाएँ |

Grade – 5 Hindi Highlights and Homework Cycle-20 (26 /12 /18) 2nd Homework

Grade – 5 Hindi Highlights and Homework Cycle-20 (26 /12 /18) 2nd Homework

कक्षाकार्य :
– लोथल स्थानीय स्थल के बारे में वाचन करवाया गया और उससे सम्बंधित चर्चा की गई |
– विराम चिन्ह और संवाद लेखन से सम्बंधित वीडियो दिखाया गया |

विराम चिन्ह लिंक

संवाद लेखन लिंक

गृहकार्य :
– पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 88 से 90 पर दिए गए वार्तालाप ‘हीना को बुखार है’ का वाचन करें और पेज नंबर 91 व् 92 पर दिए हुए अभ्यास कार्य को पूरा करें |
नोट:
1. लिखते समय सही वर्तनी (Spellings ) का विशेष ध्यान रखें |

2. अपने लेखन कार्य की दुबारा जाँच करें | (Recheck your work )

3. गृहकार्य पूरा करके अपनी पाठ्य पुस्तक गुरुवार को कक्षा में जमा करवाएँ |

4.कोई भी एक हिंदी कहानी का वाचन करें और अपना Reading log Update करें |

Grade 6 Gujarati (Standard level) Literary Event

Grade 6 Gujarati (Standard level) Literary Event

ટૂંક સમયમાં જ  Event આવી રહી છે………,

વ્હાલા વાલી મિત્રો,

બાળકોના રજૂઆત કૌશલ્યને વિકસાવવા માટે ગુજરાતી ભાષાની ‘Literary Event’ લઈને આવી રહ્યા છે જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ નીચે આપેલ link માંથી અથવા અન્ય કોઈપણ એક ‘ભારતના ઐતિહાસિક સ્થળો( Indian Historical Places)’ વિશે માહિતી મેળવી તેની પ્રસ્તુતિ કરવાની રહેશે. આ ‘Literary Event’ Cycle- 20(Date 18th to 26th) માં જે તે ગુજરાતી વર્ગમાં(slot) લેવામાં આવશે. જેના માપદંડ નીચે મુજબ છે.

માપદંડ(criteria):

૧) આત્મવિશ્વાસ (Confidence)

૨) વિષય વસ્તુ (content)

૩) ગુજરાતી ભાષા નો પ્રયોગ(Use of Gujarati language)

નોંધ: ૧) પ્રસ્તુતિ કોઈપણ માધ્યમ દ્વારા કરી શકાય. જેમકે PPT, Chart/Poster અન્ય ….

૨) સમય મર્યાદા ‘૨(2)’ મીનીટની રહેશે.

૩) સંદર્ભ માટે નીચે આપેલી link નો ઉપયોગ કરી શકો છો.