Browsed by
Category: G6 Evolve

વ્હાલા વાલી મિત્રો,

વિદ્યાર્થીઓમાં શબ્દજોડણીની સૂઝ અને તેમના વાંચન કૌશલ્યને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગુજરાતી ભાષાની Literary Event – “Spell Bee” લઈને આવી રહ્યા છીએ.
Literary Event Cycle – 21 (27th Dec – 7th Jan) માં જે તે ગુજરાતી slot માં લેવામાં આવશે. આ Event માં વિદ્યાર્થીઓની વય, ધોરણ સ્તરના આધારે અને ત્રણ પ્રકારના પ્રશ્નોના આધારે લેવામાં આવશે.

જેમકે,
પ્રશ્ન – ૧ – સાચી શબ્દજોડણી
પ્રશ્ન – ૨ ચિત્ર માં ખૂટતા અક્ષર
પ્રશ્ન – 3 શબ્દ શોધ

આ Event માં ત્રણેય પ્રશ્નો મળીને જે વિદ્યાર્થીના સાચા શબ્દો હશે તે વિદ્યાર્થી વિજેતા બનશે.

प्रिय अभिभावक,
विधार्थियों के शब्दकोश की समझ और उनके वाचन कौशल्य को बढ़ावा देने के लिए गुजराती भाषा की Literary Event – “Spell Bee” लेकर आ रहे हैं |
यह Literary Event Cycle – 21 (27th Dec – 7th Jan) में गुजराती slot में लिया जाएगा | यह प्रतियोगिता (event) में विधार्थियों की उम्र और कक्षा के स्तर अनुसार ३ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर लिया जाएगा |

जैसे की,
प्रश्न – 1 – सही शब्दावली
प्रश्न – 2 – चित्रों के अधूरे शब्द
प्रश्न – 3 – शब्द ढूँढ़ों

इस प्रतियोगिता (event) में तीनों प्रश्नों को मिलाकर जिस विद्यार्थी के सही शब्द होंगे वही विद्यार्थी विजेता धोषित किया जाएगा |

Grade – 6 : “Gujarati Literary Event” (Standard level)

Grade – 6 : “Gujarati Literary Event” (Standard level)

વ્હાલા વાલી મિત્રો,

બાળકોના રજૂઆત કૌશલ્યને વિકસાવવા માટે ગુજરાતી ભાષાની ‘Literary Event’ લઈને આવી રહ્યા છે જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ નીચે આપેલ link માંથી અથવા અન્ય કોઈપણ એક ‘ભારતના ઐતિહાસિક સ્થળો(Historical Places)’ વિશે માહિતી મેળવી તેની પ્રસ્તુતિ કરવાની રહેશે. આ ‘Literary Event’ Cycle- 21 (Date 27th Dec to 7th Jan) માં જે તે ગુજરાતી વર્ગમાં(slot) લેવામાં આવશે. જેના માપદંડ નીચે મુજબ છે.

માપદંડ(criteria):

૧) આત્મવિશ્વાસ (Confidence)
૨) વિષય વસ્તુ (content)
૩) ગુજરાતી ભાષા નો પ્રયોગ(Use of Gujarati language)

નોંધ:

૧) પ્રસ્તુતિ કોઈપણ માધ્યમ દ્વારા કરી શકાય. જેમકે PPT, Chart/Poster અન્ય ….
૨) સમય મર્યાદા ‘૨(2)’ મીનીટની રહેશે.
૩) સંદર્ભ માટે નીચે આપેલી link નો ઉપયોગ કરી શકો છો.

Link :

https://www.youtube.com/watch?v=0Pd7YpaYQeU

Sports Day Update

Sports Day Update

“ Change is constant “

It’s time for the day filled with fervor and exhilaration, amidst thrills and cheers.

Sport event  at FS has always been a hugely competitive but fun event, as the four Houses battle it out for the House trophy.

Considering the feedback received by students and parents, this year we have decided to change the format of sports day where the students will have fun activities and will compete across sections of their respective grades during the sports day which we plan to have post the games unit i.e either in February or March. Exact dates for the same will be communicated to you once we decide on the same.

While the students demonstrate their competitive games talent against the opponents from other teams, we also encourage the best athletic skill in each student. There will be an athletic event, where interested athletes can strive to achieve their goals. During the annual Athletic meet, students across Grade 5 to Grade 12  will get an opportunity to showcase their strength and ability in various athletics. The students who have qualified as finalists will compete for their place. Trials for these events have already been taken during the students PS slots. The list of the finalists is attached below. These students will compete in the finals to strive for their place which has been scheduled on 21st December, Friday.

This change has been brought so that we can ensure maximum participation during the sports day. It is mandatory for all students to attend Sports Day.

Format Layout

1.Athletics Meet:-

 

 • Date:- 21st December 2018
 • Events:-100, 200, 400, 600, Long Jump, High Jump, Shot Put, relay,80 Meters Hurdles.

 

 • Structure:- Selection has been done in the PS slot. Top 6 from each event (Boys and Girls seperate) have been selected for the Athletics meet.

 

 • Invitations of the Athletics meet will be sent to parents soon.

 

2.Team Games:-

 

 

 • Date:- February End/ March 1st week
 • Games:- Kho Kho, Kabaddi, Tug Of War etc
 • Structure:- Inter section games competition.

Uniform policy- Update

Uniform policy- Update

Dear Parent,

During winters, thermals of only black, white or grey color can be worn inside the school uniform t-shirt.
Note that students cannot wear full sleeve t-shirts/sweatshirts of any other color.
For bottoms- Only black leggings can be worn along with the school shorts if the student is not comfortable with full pants.
Important reminders for Grade-6 nature camp

Important reminders for Grade-6 nature camp

Dear parents,

You might have received several notifications regarding our nature camp, hence, the following list serves as a checklist containing most of the points to be kept in mind:-

 1. The students have to report to Vanita Vishram by 9:30 pm.
 2. The buses will leave sharp at 10:00 pm.
 3. Please ensure that there is enough space left for buses to park in order to avoid traffic congestion.
 4. The drop-off and pick up point is Vanita Vishram.
 5. Please carry your RFID cards and flash it to the HRT before you take away your child.
 6. Ensure that your child has packed the school uniform (Regular school T-shirt and school shorts/pants) since they need to wear it while exploring the amusement park (Imagica).
 7. Students need to carry their school ID card throughout the trip.
 8. In case your child is under any kind of medication, please notify your HRT through Nucleus DD and also ask your child to keep the medicine handy.
 9. It is always better to carry an extra pair of clothing.
 10. Footwear like sports shoes is highly recommended to be worn while we are on the trek or in Imagica. Students will not be allowed to wear chappals at outdoor venues.
 11. Revised food policy will be strictly followed throughout the trip. Hence, kindly go through the food policy handout given to you at the beginning of this academic year.
 12. Since it is almost the mid-December, we would recommend you to send along a blanket and sweatshirts that suits your child’s need and tolerance so that he/she feels comfortable during the night journey. The buses will be centrally air-conditioned.
 13. Any kind of electronic instruments like cameras, mobile phones, music player, I-pod, I-pad, PlayStation is NOT ALLOWED. Please ensure that students do not carry these items. If found, it will be confiscated.
 14. Students can carry card/board games.
 15. Homemade Indian dry snacks are recommended.  Biscuits, sugar-based confectionery like candies, chocolate toffees, chocolate bars and packed branded drinks like colas, aerated drinks, ready juices, energy drinks are not permitted. If found, they will be forfeited.
 16. All the food should be packed in reusable containers and/or ziplock bags only.
 17. Any food found in the branded packet will be forfeited. Branded packets include local brands also.
 18. The school will update you about the students’ whereabouts twice a day through SMS.
 19.  Students are allowed to carry up to Rs. 500.

For more details, kindly go through the E-mails sent in past and also the school blog.

Grade – 6 Gujarati (Ab initio level) Homework (Cycle – 19) Date – 12/12/2018

Grade – 6 Gujarati (Ab initio level) Homework (Cycle – 19) Date – 12/12/2018

ગૃહકાર્ય ( गृहकार्य ) :

નીચે આપેલ Link પરથી વાર્તા નું વાંચન કરો. વર્ગ માં કોઈ પણ એક પાત્ર વિશે ચર્ચા કરવામાં આવશે.

नीचे दी हुई Link से कहानी का वांचन करें | वर्ग में किसी एक पात्र के बारे में चर्चा करवाई जाएगी |

Link :

http://gujarati.webdunia.com/article/kids-stories/kids-story-in-gujarati-113020100013_1.html

Grade 6 Gujarati (Standard level) Homework, cycle -19 (date – 12/12/2018)

Grade 6 Gujarati (Standard level) Homework, cycle -19 (date – 12/12/2018)

ગૃહકાર્ય:

નીચે આપેલી Link પરથી ત્રણ વાર્તામાંથી કોઈ એક વાર્તાનું વાંચન કરો. ગૃહકાર્યનું Reflction વર્ગમાં લેવામાં આવશે.

Link

http://www.aksharnaad.com/2011/12/31/three-child-stories-by-gijubhai-badheka/

“महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा” हिंदी परीक्षा का परिणाम

“महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा” हिंदी परीक्षा का परिणाम

हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि फाउंटेनहेड स्कूल में ‘महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार संस्था’ द्वारा हिंदी परीक्षा का आयोजन किया गया था | जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करना है | इस आयोजन में हमारे स्कूल के कक्षा 3 से 6  तक के कुल 633 छात्रों  ने उत्साहपूर्वक भाग लिया | इसमें सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे और उन्हें प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया | जिसमें ११ विद्यार्थी प्रथम स्तर पर रहे और उन्हें स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया | जिनके नाम इस प्रकार है |

Student’s names कक्षा Section’s name परिणाम
१. पर्ल गदारा Contemplate प्रथम अ
२. अंशिका भार्गव Progress प्रथम अ
३. परिशा ठक्कर Enlighten प्रथम अ
काव्या मालू Consortium प्रथम अ
देवांशी जिंदल Synergy प्रथम अ
मौसम पटेल Alliance प्रथम अ
अर्जुन मल्होत्रा Courage प्रथम अ
पलक अग्रवाल Mettle प्रथम अ
आरुष सराफ Initiate प्रथम अ
१० अनुश्री शाह Initiate प्रथम अ
११. अक्षत बंसल Illuminate प्रथम अ

उनका यह अनुभव हिंदी भाषा की ओर अपनी समझ और प्रतिष्ठा का आकलन करने का सुनहरा अवसर था |

स्वर्ण पदक से पुरस्कृत हुए विद्यार्थियों का छाया चित्र …..

Grade -6 Hindi Highlights and Homework Cycle-19 (12 /12 /18)

Grade -6 Hindi Highlights and Homework Cycle-19 (12 /12 /18)

कक्षाकार्य :


– डायरी लेखन के विडियो दिखाए गए |
– Literary Event लिया गया |
-“अड़ियल मन विद्रोही”कविता का भावार्थ लिखवाया गया |


गृहकार्य :
– अभ्यास पुस्तक के पेज नंबर 7 पर दिए हुए “मैं पेमा तामंग” के चित्र वर्णन को पूरा करें | इसे पूरा करने के लिए पाठ्य पुस्तक भिजवाई गई है उसकी मदद लें | यह पाठ कक्षा में पढ़ाया जा चुका है |

श्रुतलेखन के शब्द :


नीचे दिए गए शब्दों का श्रुतलेखन आने वाली हिंदी कक्षा में लिया जाएगा |
1) कण 2) प्रतियोगिता 3) प्रतिदिन 4) परिचय 5) निर्भर 6) दुर्लभ 7) जन्नत
8) पुरस्कार 9) सामान्य 10) यात्रा

नोट :
1. लिखते समय सही वर्तनी (Spellings ) का विशेष ध्यान रखें |
2. अपने लेखन कार्य की दुबारा जाँच करें | (Recheck your work )
3.गृहकार्य पूरा करके अभ्यास पुस्तक और पाठ्य पुस्तक गुरूवार को कक्षा में अवश्य जमा करवाएँ |
4.कोई भी एक हिंदी कहानी का वाचन करें और अपना Reading log Update करें |