Browsed by
Category: G3 Illustrate

Grade 3 Gujarati summer Homework (Ab initio level)

Grade 3 Gujarati summer Homework (Ab initio level)

“ઉનાળાની રજા માટે હાર્દિક શુભેચ્છા”

~ ઉનાળા વેકેશન નું ગૃહકાર્ય ~

પેજ નંબર

पेज नंबर

ગુલાલ પાઠ્યપુસ્તકમાં નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે ગૃહકાર્ય કરવું.

गुलाल पाठ्यपुस्तक में नीचे दी गई प्रवृति सूचना अनुसार गृहकार्य करें |

1) ૭૦ (70)

આપેલ પ્રશ્ન – ૧ અને ૨ સુચના મુજબ કરો.

(दिए गए प्रश्न – 1और  2 को सुचना अनुसार करें |)

2) ૭૧ (71)

આપેલ પ્રશ્ન – ૩,૪,૫ સુચના મુજબ સ્વર લેખન, સ્વર ઓળખ અને સ્વરનું વાંચન કરો.

दिए गए प्रश्न – 3, 4, 5 को सुचना के अनुसार स्वर लेखन, स्वर की पहचान और स्वरों का वाचन करें |

3) ૭૨ (72)

આપેલ પ્રશ્ન – ૬માં ચિત્રને ઓળખી તેના નામનો પહેલો અક્ષર ખાનામાં લખો.

दिए गए प्रश्न – 6 में चित्रों को पहचान कर उसके नाम का पहेला वर्ण कोष्टक में लिखें |

4) ૭૩ (73)

આપેલ સ્વર અને વ્યંજનનું વાંચન કરો અને સ્વર અને વ્યંજનને અલગ કરીને લખો.

दिए गए स्वर और व्यंजन का वाचन करें | स्वर और वर्णों को अलग करके कोष्टक में लिखें |

     1) જયારે તમે ધોરણ 4 (Grade-4) માં આવો ત્યારે  ગુલાલ પાઠ્યપુસ્તક ના

         પહેલા પાનાં પર તમારા નવા section નું નામ લખવું.

        (जब आप कक्षा – 4 (Grade – 4 ) में आए तब गुलाल पाठ्यपुस्तक के पहले  

        पेज पर नए section का नाम लिखें |)

    2) ગુલાલ પાઠ્યપુસ્તકને શાળા શરુ થયાના પ્રથમ દિવસે (૧૦ જુન – 2019)

        ના રોજ વર્ગમાં જમા કરાવવી.

        गुलाल पाठ्यपुस्तकको स्कुल शुरू होनेके दिन (10 जून – 2019) को कक्षा

        में जमा करवाए |

Important changes in Uniform policy for 2019-20

Important changes in Uniform policy for 2019-20

Dear Parents and Students,

Based on feedback from various stakeholders, we have made a few changes in the school uniform policy. You must refer to the attachment to understand the policy in detail, and the reasons for the changes along with the reference images. The key changes are mentioned briefly here:

  • Track Pants (unicolour – dark greys, navy blue or black) are allowed any time during the year. School trousers will no longer be available. However, anyone wishing to use any existing pair can do so. For Senior School students, for labs and for field trips, track pants or the old school trousers are necessary.
  • Shoes and socks of any colour are now allowed. Students of ALL grades can now bring their own bags. Those shoes, socks and bags with any graphics such as cartoon prints, characters or symbols from TV, movies or books or shoes with light or sound ARE NOT ALLOWED. For Early Years students, only velcro shoes are allowed.
  • New sports specific shorts have been introduced in the school store based on the feedback from the students and coaches.
  • For PS classes, students can dress according to the requirement of their chosen sport which meets these two requirements: (a) Other than the regular items specified above, students can wear those jerseys or bottoms that have been made for a school-specific tournament (for e.g. inter-school football, basketball team, school Ultimate Frisbee teams, district or state teams). (b) These cannot be worn during PE or any other class. It is the student’s responsibility to change to school uniform after the PS classes.

The revised uniform policy has been summarized in the attached Infographic. If you are unclear about an update, refer to the detailed uniform policy 

Where what will be available and it’s pricing for 2019-20 session:

Uniform details Size/Price Available at Available from
School T-shirt

20, 22 &  24 – Rs. 350

26, 28 & 30    – Rs. 375

32 & 34          – Rs. 400

36 & 38          – Rs. 425

40 & 42          – Rs. 450

44                  – Rs. 475

School Zone- City light

℅ Saraswati Book House,

Bungalow No -9, Shyam Kunj, Krishna Vatika Society, Nr. Meghna Park, Opp. Rani Sati Motors, (diagonally opp. Suzuki Showroom) Citylight Road. Surat

1st March 2019
House T-shirt

Rs. 480 – 580 as per size

(House T-shirts need to be pre-ordered through the Nucleus Mobile App or Web login at parents.fountainheadschools.org. The form is available in Request Forms > House T-shirt Form)

Fountainhead School Stores 10th  June onwards
School shorts To meet the requirement of various sports, new shorts with better material is being added to the existing Vega Shorts:

  • Vega shorts:  Rs. 400
  • Sportiff Rs. 680 (longer shorts with net)
  • Sportiff Rs. 600 (longer shorts without net)
Fountainhead School Stores 10th June onwards
Track pants, shoes, socks, bags Need to buy from outside as per student requirement and choice (which meet the guidelines given in the revised uniform policy)

Regards,

Fountainhead School        

Hindi Summer Homework for Grade 3

Hindi Summer Homework for Grade 3

ग्रीष्मकालीन गृहकार्य 

वाचन और लेखन कार्य : छात्रों के साथ ‘ ग्रीष्मकालीन गृहकार्य ’ भेज दिया गया है |कार्य पत्रिका में कहानियाँ पढ़कर सूचना अनुसार लेखन कार्य करवाएँ |

नोट :

  • कार्य पत्रिका में अपना नाम, कक्षा का नाम अवश्य लिखें |
  •  गृहकार्य पूरा करके स्कूल शुरू होने के बाद कक्षा में हिंदी शिक्षक को अवश्य जमा करवाएँ |
  • हिंदी कहानियाँ अवश्य पढ़ें |

ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का आनंद उठाएँ  |

PTC Appointment Slots

PTC Appointment Slots

 Dear Parents,

Kindly submit old ID card of your child when you come for PTC.

PTC SLOTS

Slots Start Time End Time Name
1 7:30 7:45 Shian Pirani
2 7:50 8:05 Prarthan Agarwal
3 8:10 8:25 Charvi Sarda
Breakfast
4 8:50 9:05 Preksha Malpani
5 9:10 9:25 Shaurya Shah
6 9:30 9:45 Anshika Jain
7 9:50 10:05 Nishka Bhavsar
8 10:10 10:25 Riya Thakkar
9 10:30 10:45 Aadit Thakkar
10 10:50 11:05 Neev Dhami
11 11:10 11:25 Dhyana Agrawal
12 11:30 11:45 Amol Grover
13 11:50 12:05 Aarush Sanghavi
Lunch
14 12:40 12:55 Arya Patel
15 13:00 13:15 Daksh Rathi
16 13:20 13:35 Kavya Singhal
17 13:40 13:55 Sannidh Sanghvi
18 14:00 14:15 Manasvi Mandhana
19 14:20 14:35 Aaditya Tibrewal
20 14:40 14:55

 

Grade 3 Gujarati Summer Homework (Standard level)

Grade 3 Gujarati Summer Homework (Standard level)

“ઉનાળાની રજા માટે હાર્દિક શુભેચ્છા”

“ઉનાળા વેકેશન નું ગૃહકાર્ય”

પતંગિયા પાઠ્યપુસ્તકમાં નીચે જણાવ્યા પ્રમાણેની પ્રવૃતિઓ સૂચના અનુસાર કરો.

પેજ નંબર   પ્રવૃત્તિઓ
૭૯ (79) પાઠ – ૧૪ “શાકભાજી” માં આપેલ શાકભાજીનાં ચિત્રને પડછાયા સાથે જોડો.
૮૦ (80) શાકભાજીના ચિત્રોને   “વેલ”, “છોડ” અને “જમીનની નીચે”   યોગ્ય જગ્યા એ દોરો.
૮૧ (81) આપેલ “શ” વર્ણનું લેખન કરો  અને ચિત્રોમાં રંગ પૂરો.
૮૨ (82) આપેલુ  જોડકણું તમારા માતા – પિતાને વાંચી સંભળાવો  અને ચિત્રમાં રંગ પૂરી મજા માણો.
૮૩ (83), ૮૪(84) આપેલ વર્ણ “થ” અને “ષ”નું લેખન કરો અને દરેક ચિત્રના શબ્દોનું વાંચન કરો.
Note:-

૧) પતંગિયા પાઠ્યપુસ્તકને શાળા શરુ થયાના પ્રથમ  દિવસે (૧૦ જૂન ૨૦૧૯) ના રોજ વર્ગમાં જમા કરાવવી.

૨) જયારે તમે ધોરણ ૪ (Grade-4) માં આવો ત્યારે પતંગિયા પાઠ્યપુસ્તકના પહેલા પાનાં પર તમારા Grade 4 ના section નું નામ લખવું.

Grade 3 Gujarati (Ab initio & Standard level) Homework (Cycle 34) Date 24/04/2019

Grade 3 Gujarati (Ab initio & Standard level) Homework (Cycle 34) Date 24/04/2019

ગૃહકાર્ય ( गृहकार्य ) :

આપેલી link પરથી મૂળાક્ષરોનું ઉચ્ચારણ સાંભળો અને  સાથે બોલવાનો પ્રયાસ કરો.
नीचे दी गई link से ‘वर्णों’ का उच्चारण सुनकर  उसके साथ दोहराएँ |

Video: “ગુજરાતી કક્કો”

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=W4hZ6P3JsWs

Grade 3 Hindi Homework Cycle 34 (24-4-19)

Grade 3 Hindi Homework Cycle 34 (24-4-19)

गृहकार्य :-
नीचे दी गई link से कहानी पढ़ें और कहानी के आखिरी पेज पर दिए गए विपरीत शब्दों का उदाहरण पढ़कर मौखिक वाक्य बनाए | वाक्य बनाकर अपने अभिभावकों को अवश्य सुनाए |

https://storyweaver.org.in/stories/15540-kaamkaaji-cheentiyaan