Browsed by
Category: Misc

GRADE – 4 – GUJARATI LITERARY EVENT – WINNERS OF (AB-INITIO)

GRADE – 4 – GUJARATI LITERARY EVENT – WINNERS OF (AB-INITIO)

પ્રિય વાલી મિત્રો,
બાળકોના રજૂઆત કૌશલ્યને વિકસાવવા માટે ગુજરાતી ભાષાની ‘Literary Event-Memory Game’ નું આયોજન Cycle- 18 (Date – 30th Nov. to 7th Dec.) માં કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં વિદ્યાર્થીઓને એક ચિત્ર ૩૦ સેકંડ માટે બતાવવામાં આવ્યુ. વિદ્યાર્થીઓએ તે ચિત્રને ધ્યાનથી જોયું અને તેમાં આપેલ વસ્તુઓના નામ(ચિત્ર જોયા વિના) બીજી ૩૦ સેકંડમાં બોલ્યાં હતા.

विद्यार्थियों की प्रस्तुति कौशल के विकास हेतु गुजराती भाषा में ‘Literary Event-Memory Game’ का आयोजन Cycle- 18 (Date – 30th Nov. to 7th Dec.) में किया गया | इस Event में विद्यार्थियो को ३० Seconds तक चित्र को ध्यान से देखकर चित्र में दी गई वस्तुओ के नाम (चित्र को देखे बिना ) दूसरे ३० Seconds में बोलना था | जो विद्यार्थी दी गई समय सीमा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा शब्द बोलने का बहेतरीन प्रयास किया था |

સ્પર્ધામાં વિજેતા બનેલા બધા જ વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. વિજેતાઓના સ્મૃતિદ્રશ્યોને તમે જોઈ શકો છો.

प्रतियोगिता में विजेता हुए सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएँ | विजेताओं की छबी को आप देख सकते हैं |

 •  Ab – Initio level students :
Section’s name 1st 2nd 3rd
Fortitude / Mettle
03/12/2018
Pratyush bansal – Mettle (Dignity) Suhani Banthia – Mettle (Liberty) Palak Agrawal – Mettle (Dignity)
Resillience / Valour
04/12/2018
Yuvraj Rateria
Valour
(Unity)
Vyom Agrawal
Valour
(Unity)
Ananya gupta
Valour
(Dignity)
Responsibility / Tenacity
05/12/2018
Janvi Chopra
Respo
(Liberty)
Samyak Jain
Respo
(Dignity)
Utsav Churiwal
Respo
(Unity)
Freedom / Courage
07/12/2018
Simone Kothari
Freedom
Liberty
Aarna Choudhary
Freedom
Unity
Avyaana Arora
Courage
Integrity

GRADE – 2 : GUJARATI LITERARY EVENT – WINNERS OF (STANDARD LEVEL)

GRADE – 2 : GUJARATI LITERARY EVENT – WINNERS OF (STANDARD LEVEL)

પ્રિય વાલી મિત્રો,

બાળકોના આત્મવિશ્વાસ ને વધારવા અને ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે હકારાત્મક અભિગમ ને વિકસાવવા માટે ‘કવિગાન’ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં બધા જ વિદ્યાર્થીઓએ કવિતાને ઉત્સાહ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે રજૂ કરી. ‘કવિતાગાન’ ની સ્પર્ધામાં વિજેતા બનેલા બધા જ વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. વિજેતાઓના નામ અને તેના સ્મૃતિદ્રશ્યો.

 • Standard level student :
Section’s name 1st 2nd 3rd
Ponder / Create
03/12/2018
Aatmaja Patel
(Dignity)
Jiyaan Mehta
(Unity)
Rajvi Narola
(Liberty)
Invent / Discover
05/12/2018
Taani Shah
(Liberty)
Misha Doshi
(Unity)
Aarav Patel
(Integrity)
Dream / Think
06/12/2018
Kavya Thumar
(Liberty)
Manal Kantharia
(Dignity)
Jahnvi Prajapati
(Dignity)
Explore / Wonder
06/12/2018
Preyah Savani
(Liberty)
Vareen Khunt
(Dignity)
Kunj Parikh
(Integrity)

Grade – 2 : Gujarati Literary event – Winners of (Ab – inition level)

Grade – 2 : Gujarati Literary event – Winners of (Ab – inition level)

પ્રિય વાલી મિત્રો,

બાળકોના આત્મવિશ્વાસ ને વધારવા અને ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે હકારાત્મક અભિગમ ને વિકસાવવા માટે ‘કવિગાન’ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં બધા જ વિદ્યાર્થીઓએ કવિતાને ઉત્સાહ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે રજૂ કરી.
‘કવિતાગાન’ ની સ્પર્ધામાં વિજેતા બનેલા બધા જ વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.

प्रिय अभिभावक,
विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने और गुजराती भाषा के प्रति सकारात्मक अभिगम का विकास करने हेतु “कविता गान” प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था | जिसमे हर विद्यार्थियों ने बहेतरीन कविता आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत की |
“कविता गान” की प्रतियोगिता में विजेता हुए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ |

વિજેતાઓના નામ અને તેના સ્મૃતિદ્રશ્યો.

विजेताओं के नाम और छायाचित्र

 • AB – initio level students :
Section’s name 1st 2nd 3rd
Ponder / Create
03/12/2018
Yukti Begani
(Unity)
Dhairya Garg
(Dignity)
Ishaan Somani
(Integrity)
Invent / Discover
05/12/2018
Navya Saraiya
(Invent)
Mitansh Shah
(Liberty)
GeetDaga
(Integrity)
Dream / Think
06/12/2018
Arham Vasa
(Integrity)
Trisha Mehta
(Integrity)
Aarna Agarwal
(Unity)
Explore / Wonder
06/12/2018
Dhyana Mulchandani
(Dignity)
Riana Dhupia
(Unity)
Ananya Bhattar
(Unity)

 

Homework

Homework

Dear parents,

[Highlight Of The Week]

Math: students gained conception understanding about average and how to interpret graphs.

Language: Students brainstorm about the main idea of the poem and were introduced to using sensory details to describe the setting.

UOI: Students concluded LOI1 and understood media deeper through a guest speaker session. – Nikhil Madrasi (Media person).

Language

Complete homework worksheet handed to you.

Math

Use the link given below to practice your division concept.

https://www.mathgames.com/skill/4.49-properties-of-division

 

 

 

Star of the day: Bhomik Gotecha (for being an inquirer and asking relevant questions), Vaibhavi Reliawala and Anush Patel ( for showing good teamwork)

 

Quote of the day:

Image result for being good quotes

brainyquotes.com

 

Regards,

Fatema Topiwala

 

Information regarding students working days in the last week of December

Information regarding students working days in the last week of December

Dear All,

Please note that students who are not going for the educational trip will have a holiday from 25th December to 1st January 2019.

The Educational trip for the students of Grade 7 is starting from 24th December. Hence, 24th December will be a working day for Grade 7 students.  The timings are as mentioned below.

 

Batch 1 (Cognizance, Envisage, Idea & Vision) – 08:30 am to 01:45 pm

Batch 2 (Acuity, Acumen, Insight & Perspicacity) – 08:30 am to 03:15 pm

 

The itinerary and other details related to the trip were emailed on parents id on 7th December 2018.

 

Regards,

Fountainhead School.

Grade 2- Weekend homework for Cycle 19 !!!

Grade 2- Weekend homework for Cycle 19 !!!

Weekend homework:
 
Language homework: Complete the given mixed bag worksheet.
Math homework: Below is the link of the bar graph:
The students will observe the bar graph and answer the given questions in complete sentences in their Math homework notebooks.
Parents kindly make the students learn the given Annual performance scripts thoroughly.
The list of Dictation words for Cycle 20 is as follows:
1. again
2. animal
3. almost
4. letter
5. America
6. often
7. once
8. questions
9. own
10. story
11. country
12. earth
13. light
14. those
15. vowel
Thanks and regards,
Grade 2 team  🙂
Highlights and Homework of 14-12-2018 ( Day -5 )

Highlights and Homework of 14-12-2018 ( Day -5 )

Stars of the day – Vivaan Singh, Nishi Gupta, and Janvi Chopra 🙂

[Highlight Of The Day]

Language

Students learned to use Sensory words to describe a setting.

Math

Students learned to plot the line graph.

Students appeared for the Formative Assessment of “Data Handling”.

Homework

Language

Homework

Complete the worksheet given to you.

Math

Open the link and complete the worksheet.

Cycle 19 mixed bag

With Regards,

Dimple Deshpande,

Happy Weekend!

Highlights of the week : 10th December to 14th December

Highlights of the week : 10th December to 14th December

Circle Time :

 • Revision of Rhymes.
 • Introduction to the rhymes.

 

SEE THE AEROPLANE

See the aeroplane in the sky,

See it flying oh! so high,

Over the mountains, over the sea,

We’ll go for a ride, mummy, daddy & me.

                -Sources unknown

 

ROW YOUR BOAT

Row, row, row your boat

Gently down the stream,

Merrily, merrily, merrily, merrily,

Life is but a dream.

               -Steiner verses

 

Read aloud of the following books:

 1. Flying by Donald Crews.
 2. Is there really a Human Race? by Jamie Lee Curtis and Laura Cornell

 

UOI:

Central idea : Transportation connects community near and far.

 • Introduction to ‘Air’ mode transport.

 

UOI :

Central idea : We play to explore and have fun.

 • Handwork : Placing beads on pattern
 • Artwork : Making Aeroplane.
 • Cooking : Banana, Strawberry Car

 

Language :

 • Show and Tell of Land Route Vehicle.

 

Math :

 • Revision of shape : Triangle.
 • Introduction to sequencing.

 

Closing circle :

Story : The monkey and the wedge.

 

Regards,

Nursery team

Mixed Bag Cycle 19

Mixed Bag Cycle 19

Highlights:

Math:Revision of conversion of decimals through card activity.

Uoi: Students understood the 3rd LOI “Implication in the future”through discussion and reflection.

Language: Students assessed their peers on their writing piece.

Homework:

Mixed Bag:Open the link below and solve it in your NB.

Cycle 19

Newspaper : Roll No 6 to 10 will get the hard copy along and news will be shared on Tuesday.

Circle Time: We are going to have a quiz on the name of states, capitals and UT on Monday.

Star of the Day: Sumit